Dịch vụ

Kiểm định kỹ thuật an toàn các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động lao động theo Nghị định 44-2016/NĐ-CP – thuộc quyền quản lý của Bộ Lao …

KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN

Kiểm định/ Hiệu chuẩn, Thử nghiệm các phương tiện đo, chuẩn đo lường theo Thông tư 07/2019/TT-BKHCN và đề nghị của khách hàng, bao gồm: –     Kiểm định/hiệu chuẩn Áp kế, chân không …

KIỂM ĐỊNH – HIỆU CHUẨN PHƯƠNG TIỆN ĐO LƯỜNG

E-learning là hệ thống học tập, giảng dạy và quản lý giáo dục trên nền tảng internet. Lợi ích của hệ thống E-learning: – Tiết kiệm chi phí tối đa (chi phí đi lại, ăn ở, chi phí cơ sở vật …

E-LEARNING HUẤN LUYỆN ATVSLĐ TRỰC TUYẾN

1. Kiểm tra an toàn hệ thống chống sét, tiếp địa. 2. Phân tích, kiểm tra thành phần, ứng suất của kim loại. 3. Kiểm định/hiệu chuẩn/bảo dưỡng các loại Van an toàn, van khóa. 4. Kiểm tra điện trở …

KIỂM TRA THỬ NGHIỆM

1. Tư vấn, xây dựng nội dung các tài liệu quản lý an toàn theo quy định trong hoạt động Dầu khí, sản xuất Điện, Đạm, Hóa chất và các nhà máy sản xuất công nghiệp theo Nghị định 39/2016/NĐ-CP, …

DỊCH VỤ HSE

Huấn luyện An toàn – vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho các đơn vị, doanh nghiệp theo quy định tại nghị định 44-2016/NĐ-CP. Đối tượng huấn luyện bao gồm: Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác …

HUẤN LUYỆN AN TOÀN – VỆ SINH LAO ĐỘNG

Đối tác